پیگیری  سفارشات در سایت دنیای جارو

برای پیگیری سفارش خود به این صورت عمل نمایید :

وارد سایت دنیای جارو شوید سفارش خود را ثبت نمایید .
در این قسمت سفارشهای شما قابل مشاهده است و بعد از ثبت سفارش با کد رهگیری نیز می توانید با شماره های ما تماس بگیرید و پیگیری نمایید .